Prawa autorskie

Złote Runo, informuje iż korzystanie z jakichkolwiek materiałów reklamowo - promocyjnych Złote Runo takich jak fotografie i  znaki towarowe, tj. Akadamia Zdrowego Snu, Deitar, Ferveo, Sen8.pl, Termoterapia, Złote Runo, Magic Dream, Woll Balsam Regenerator Lanolinowy zawartych na stronach internetowych, których Złote Runo jest właścicielem oraz wszelkiego rodzaju drukach, tj. między innymi foldery, kupony rabatowe, ulotki, teczki firmowe, a także innych nośnikach reklamy wizualnej jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody w formie umowy przez Złote Runo.


Złote Runo oświadcza, że jest właścicielem fotografii i znaków towarowych zarówno w świetle prawa cywilnego jak również prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody spowoduje, że w każdym stwierdzonym przypadku bezumownego naruszenia własności Złotego Runa zostanie wniesione powództwo cywilne o odszkodowanie. Ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia Złote Runo złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do  prokuratury objęte kodeksem karnym.